Fortrolighedspolitik

NORDMET Sp. z o.o. (herefter benævnt "Firmaet") vil overholde love, forskrifter og andre normer om beskyttelse af personlige oplysninger. Udtrykket "personlige oplysninger" skal i forbindelse med det, Firmaet indsamler, betyde oplysninger, der kan identificere bestemte personer, såsom et individuelt navn, en fødselsdato og en adresse (herunder sådanne oplysninger, der vil gøre det let at henvise til andre oplysninger og dermed muliggøre identifikation af den specifikke person).

Indsamling af personlige oplysninger

Firmaet kan indsamle personlige oplysninger som følger:
Ordrer for dets produkter;
Forespørgsler;
Anmodninger om materialer;
Svar på spørgeskemaundersøgelser; og
Ansøgninger på beskæftigelsestilbud.

Formål med brugen af personlige oplysninger

Firmaet vil bruge de personlige oplysninger indsamlet fra dets kunder i det omfang, de er nødvendige for følgende:
Bekræftelse af ordrer for deres produkter og levering af disse;
Svar på henvendelser og meddelelse om bekræftelse;
Meddelelse om særlige programmer (såsom udstillinger) eller nye produkter for dets kunder;
Levering af oplysninger angående dets produkter og tjenester;
Levering af spørgeskemaer til at spørge om kundernes foretrukne produkter, osv.;
Bekræftelse af dets kunders ordrehistorik for at yde tilfredsstillende service;
Analyse til forbedring af dets produkter og tjenester; og
Levering af tjenester, der opfylder kundernes behov.

Udlevering af personlige oplysninger til en tredjepart

Firmaet vil i princippet ikke videregive til tredjepart personlige oplysninger for dets kunder, som det har eller erhverver, bortset fra følgende:
Når Firmaet opnår godkendelse fra dets kunder ved at angive, hvem tredjeparten er, der vil modtage de videregivne oplysninger og indholdet af disse oplysninger;
Når det er nødvendigt for håndtering af afviklingsprocedurerne for de bestilte produkter;
Når Firmaet beder en fragtmand til at levere produkterne; og
Når Firmaet officielt anmodes af en offentlig myndighed, såsom en domstol eller politiet, om at videregive oplysninger i henhold til gældende lov.

Forvaltning og beskyttelse af personlige oplysninger

Firmaet skal forvalte de personlige oplysninger, det indsamler fra kunderne, ordentligt og skal bestræbe sig på at forhindre disse oplysningers tab, ødelæggelse, forfalskning, uautoriseret adgang og videregivelse.

Offentliggørelse, korrektion og sletning af personlige oplysninger

Firmaet bestræber sig på at holde personlige oplysninger så præcise og opdaterede som muligt. Hvad angår offentliggørelse og sletning af personlige oplysninger, bedes du kontakte os personligt via følgende kontaktoplysninger. For at forhindre videregivelse af personlige oplysninger til tredjepart skal Firmaet kun imødekomme en kundes anmodning, når det kan bekræftes, at den relevante anmodning er foretaget af kunden selv.

Ændring af beskyttelsespolitikker for personlige oplysninger

Firmaet vil fra tid til anden gennemgå og ændre disse Fortrolighedspolitikker (beskyttelsespolitikker for personlige oplysninger) som det skønnes nødvendigt. Den ændrede Fortrolighedspolitik vil straks blive offentliggjort på Firmaets hjemmeside.

Kontakt oplysninger

Hvis du har spørgsmål om Firmaets Fortrolighedspolitikker, bedes du kontakte os på:
Mail: nordmet@nordmet.pl

null